Діагностика

Діагностика психічних станів і властивостей особистості

Дізнайтеся себе краще за допомогою цього безкоштовного тесту особистості.

Тест складається з 120 питань і займе приблизно 10 хвилин вашого часу.    Методика визначення типу особистості за Юнгом призначена для визначення темпераменту за запропонованою видатним вченим, мислителем, психологом Карлом Густавом Юнгом (Carl Gustav Jung) типології: екстраверсії і інтроверсії.


    Методика призначена для діагностики акцентуацій характеру і темпераменту. Згідно К. Леонгардом акцентуація – це «загострення» деяких, властивих кожній людині, індивідуальних властивостей.


    

    Опитувальник призначений для вимірювання особистісних рис, властивостей, що відображають відносно стійкі способи взаємодії людини з навколишнім світом і самим собою. Виявляються емоційні, комунікативні, інтелектуальні властивості, а також властивості саморегуляції, узагальнюючі інформацію людини про самого себе (форма А)

Опитувальник направлений на визначення внутрішніх ресурсів особистості, як спосіб зрозуміти на що можна опиратися при вирішенні проблем загалом і навчання зокремаКоментарі

Популярні публікації